ปูอัดแท่ง

รายละเอียด
ซูริมิ, แป้ง, เกลือ, น้ำตาล, รสปู, สารเพิ่มรสชาติ, ไข่ขาว, สี, น้ำ

ความยาว= 7.0 - 8.0 cm./pc
น้ำหนัก= 15.0 - 17.0 g./pc

การเก็บรักษา/อายุสินค้า
 - แช่แข็งไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า -18oC ได้นาน 2 ปี
- เก็บไว้ที่ช่องแช่แข็งของตู้เย็นได้นาน 3 เดือน  
- เก็บไว้ที่ช่องธรรมดาของตู้เย็นได้นาน 5-6 วัน  
-ไม่ควรแช่แข็งซ้ำ หลังสินค้าละลายแล้ว