สำนักงานใหญ่ และโรงงาน

 • บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด
 • สถานที่ตั้ง: 1/74-75 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
 • โทร: 66 (0) 3449-0009 ถึง 12
 • แฟกซ์: 66 (0) 3449-0013
 • การตลาด: 66 (0) 3449-0391
 • : lufcenter@luf.co.th

เวลาทำการ

 • จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.
 • อาทิตย์ - ปิดทำการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. รับผิดชอบการทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ของสินค้าที่พัฒนาใหม่ ให้ได้ตามคุณสมบัติที่กำหนด
2. ศึกษาหาข้อมูลสินค้าคู่แข่ง และพิจารณาถึงคุณสมบัติในแงาต่าง ๆ เพื่อนำมาประการพัฒนาสินค้าของบริษัทฯ
3. จัดทำรายงานผลการวิจัยพัฒนาของสินค่้าที่อยู่ในความรับผิดชอบเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
4. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการทดสอบการผลิตสินค้าไหม่
5. คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

คุณสมบัติ

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารเแช่แข็ง  อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ, ละเอียดรอบคอบ, ซื่อสัตย์สุจริตและกระตือรือร้นในการทำงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีความอดทน มีมนุษย์สัมพันธ์และประสานงานได้ดี

 สวัสดิการ

 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • มีรถรับ-ส่ง
 • ปรับเงินประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันชีวิตและสุขภาพ
 • เงินบำเหน็จ (เกษียณอายุ)
 • ชุดยูนิฟอร์มบริษัท
 • ของขวัญวันเกิด
 • ฟิตเน็ต
 • ของขวัญปีใหม่
 • การฝึกอบรมพัฒนาทักษะ

เวลาปฏิบัติงาน : จันทร์-เสาร์ ,จันทร์- ศุกร์

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ : 1/74-75  หมู่ที่ 2  ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ติดต่อ : คุณพิสิษฐ์  โพธิ์พรมศรี, คุณรพี  นามปักษ์, คุณสุนิศา  เลื่อนแก้ว 089-254-4500 , 034-490009-12 ต่อ 522,334,333

Email : human@luf.co.th,rapee_na@luf.co.th,sunisal@luf.co.th

สมัครงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ควบคุมการตรวจสอบขั้นตอนการผลิตให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนคุณภาพ
 2. จัดการและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์
 4. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพให้กับผู้บังคับบัญชา
 5. ร่วมกำหนดมาตรฐานกับผู้บังคับบัญชา  ในเรื่องของมาตรฐานสินค้า
 6. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณีที่ผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแผนคุณภาพ

คุณสมบัติ

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านผลิตประเภทอาหารเแช่แข็ง  อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ, ละเอียดรอบคอบ, ซื่อสัตย์สุจริตและกระตือรือร้นในการทำงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเข้ากะได้

 สวัสดิการ

 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • มีรถรับ-ส่ง
 • ปรับเงินประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันชีวิตและสุขภาพ
 • เงินบำเหน็จ (เกษียณอายุ)
 • ชุดยูนิฟอร์มบริษัท
 • ของขวัญวันเกิด
 • ฟิตเน็ต
 • ของขวัญปีใหม่
 • การฝึกอบรมพัฒนาทักษะ

เวลาปฏิบัติงาน : จันทร์-เสาร์ 

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ : 1/74-75  หมู่ที่ 2  ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ติดต่อ : คุณพิสิษฐ์  โพธิ์พรมศรี, คุณรพี  นามปักษ์, คุณสุนิศา  เลื่อนแก้ว 089-254-4500 , 034-490009-12 ต่อ 522,334,333

Email : human@luf.co.th,rapee_na@luf.co.th,sunisal@luf.co.th

สมัครงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1.  Receiving order inquiries from the customers.
 2.  Checking the production costs, profit & Loss estimation, negotiation and quoting price with the customers & prospects.
 3.  Generating production’s requisition and sending to production’s planner.
 4.  Receiving & solving customer complaints
 5.  Developing new customers and expanding new business to the assigned area
 6.  Sending the samples as customers’ request.
 7.  Interpreting the customers’ requirement to guide RBD team for making the real prospective products.
 8.  Cooperating with the related departments for ensuring that our products or services will be  met the customers’ requirement properly.

คุณสมบัติ

 • Male / Female age more than 18 years old.
 • Bachelor's degree in business administration, marketing or related field, MBA will be an advantage.
 • At least 3 years' experience of international Chinese market or Japanese market start up will be an advantage.
 • Good command of spoken and written English,Chinese.
 • Good computer skill in MS office, Word, Excel & Power Point is a must.
 • Own Car/Transportation.
 • Able to travel in oversea. 

 สวัสดิการ

 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • มีรถรับ-ส่ง
 • ปรับเงินประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันชีวิตและสุขภาพ
 • เงินบำเหน็จ (เกษียณอายุ)
 • ชุดยูนิฟอร์มบริษัท
 • ของขวัญวันเกิด
 • ฟิตเน็ต
 • ของขวัญปีใหม่
 • การฝึกอบรมพัฒนาทักษะ

เวลาปฏิบัติงาน : จันทร์-เสาร์ 

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ : 1/74-75  หมู่ที่ 2  ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ติดต่อ : คุณพิสิษฐ์  โพธิ์พรมศรี, คุณรพี  นามปักษ์, คุณสุนิศา  เลื่อนแก้ว 089-254-4500 , 034-490009-12 ต่อ 522,334,333

Email : human@luf.co.th,rapee_na@luf.co.th,sunisal@luf.co.th

สมัครงาน

Instagram

YouTube

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ยืนยัน