สำนักงานใหญ่ และโรงงาน

 • บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด
 • สถานที่ตั้ง: 1/74-75 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
 • โทร: (66) 34-490-009 ถึง 12
 • แฟกซ์: (66) 34-490-008
 • การตลาด: (66) 34-490-391
 • : lufcenter@luf.co.th

เวลาทำการ

 • จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.
 • อาทิตย์ - ปิดทำการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ดำเนินการปิดงบการเงินให้ทันตามเป้าหมายฝ่าย
 2. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องเป็นไปตามกฏหมาย และ มาตรฐานบัญชี
 3. ตรวจสอบข้อมูลด้านต้นทุน  การใช้วัตถุดิบ  สต๊อกคงเหลือ  ให้ถูกต้องตามกฏหมายสรรพากรและมาตรฐานบัญชี 
 4. ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้จัดทำบัญชีให้เป็นไปตามกฏหมาย ทั้งด้านภาษี และ มาตรฐานบัญชี 
 5. ประเมินผลงานผู้ใต้บังคับควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานได้ตาม KPI ที่กำหนด  ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถผู้ใต้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานการบัญชี อย่างน้อย 5 ปี  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์สุจริต และมีความตั้งใจ ขยัน อดทนในการทำงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหา ขยัน และเรียนรู้ได้เร็ว

สวัสดิการ

 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • มีรถรับ-ส่ง
 • ปรับเงินประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันชีวิตและสุขภาพ
 • เงินบำเหน็จ (เกษียณอายุ)
 • ชุดยูนิฟอร์มบริษัท
 • ของขวัญวันเกิด
 • ฟิตเน็ต
 • ของขวัญปีใหม่
 • การฝึกอบรมพัฒนาทักษะ


เวลาปฏิบัติงาน : จันทร์-เสาร์ ,จันทร์- ศุกร์

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ : 1/74-75  หมู่ที่ 2  ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ติดต่อ : คุณพิสิษฐ์  โพธิ์พรมศรี, คุณรพี  นามปักษ์, คุณสุนิศา  เลื่อนแก้ว 089-254-4500 , 034-490009-12 ต่อ 522,334,333

Email : human@luf.co.th,rapee_na@luf.co.th,sunisal@luf.co.th
 

สมัครงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1.  Receiving order inquiries from the customers.
 2.  Checking the production costs, profit & Loss estimation, negotiation and quoting price with the customers & prospects.
 3.  Generating production’s requisition and sending to production’s planner.
 4.  Receiving & solving customer complaints
 5.  Developing new customers and expanding new business to the assigned area
 6.  Sending the samples as customers’ request.
 7.  Interpreting the customers’ requirement to guide RBD team for making the real prospective products.
 8.  Cooperating with the related departments for ensuring that our products or services will be  met the customers’ requirement properly.

คุณสมบัติ

 • Male / Female age more than 18 years old.
 • Bachelor's degree in business administration, marketing or related field, MBA will be an advantage.
 • At least 3 years' experience of international Chinese market or Japanese market start up will be an advantage.
 • Good command of spoken and written English,Chinese.
 • Good computer skill in MS office, Word, Excel & Power Point is a must.
 • Own Car/Transportation.
 • Able to travel in oversea. 

 สวัสดิการ

 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • มีรถรับ-ส่ง
 • ปรับเงินประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันชีวิตและสุขภาพ
 • เงินบำเหน็จ (เกษียณอายุ)
 • ชุดยูนิฟอร์มบริษัท
 • ของขวัญวันเกิด
 • ฟิตเน็ต
 • ของขวัญปีใหม่
 • การฝึกอบรมพัฒนาทักษะ

เวลาปฏิบัติงาน : จันทร์-เสาร์ 

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ : 1/74-75  หมู่ที่ 2  ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ติดต่อ : คุณพิสิษฐ์  โพธิ์พรมศรี, คุณรพี  นามปักษ์, คุณสุนิศา  เลื่อนแก้ว 089-254-4500 , 034-490009-12 ต่อ 522,334,333

Email : human@luf.co.th,rapee_na@luf.co.th,sunisal@luf.co.th

สมัครงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์และแอพพลิเคชั่นที่หลากหลาย
2. สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและดูโครงการต่างๆจนสำเร็จ
3. สามารถวิเคราะห์เพื่อศึกษาปัญหาและระบุแนวทางแก้ไข
4. ทัศนคติที่มุ่งเน้นทีมเพื่อช่วยเพื่อนร่วมงานและหน่วยงานที่มีปัญหาทางเทคนิค
5. การสื่อสารระหว่างบุคคลและทักษะการสร้างความสัมพันธ์
6. ความสามารถในการจัดการเวลาและจัดลำดับความสำคัญของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ ด้านIT support อย่างน้อย 3 ปีขั้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้งานซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์และแอพพลิเคชั่นต่างๆ
 • เป็นผู้ที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม (MS.Word, Excel, Power point, E-mail)

 สวัสดิการ

 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • มีรถรับ-ส่ง
 • ปรับเงินประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันชีวิตและสุขภาพ
 • เงินบำเหน็จ (เกษียณอายุ)
 • ชุดยูนิฟอร์มบริษัท
 • ของขวัญวันเกิด
 • ฟิตเน็ต
 • ของขวัญปีใหม่
 • การฝึกอบรมพัฒนาทักษะ

เวลาปฏิบัติงาน : จันทร์-ศุกร์ และ จันทร์ - เสาร์

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ : 1/74-75  หมู่ที่ 2  ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ติดต่อ : คุณพิสิษฐ์  โพธิ์พรมศรี, คุณรพี  นามปักษ์, คุณสุนิศา  เลื่อนแก้ว 089-254-4500 , 034-490009-12 ต่อ 522,334,333

Email : human@luf.co.th,rapee_na@luf.co.th,sunisal@luf.co.th

สมัครงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.ตรวจรับ/ควบคุมดูแลการรับ - จ่าย spare part จากทางโรงงาน
2.ตรวจสอบ/ควบคุมดูแลสต๊อคสินค้าและป้อนข้อมูลเข้าระบบ
3.สนับสนุนงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า,การจัดการ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านคลังอะไหล่ (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับโรงงานผลิตอาหาร)  อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี Microsoft Word, Excel, Power Point
 • มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและการประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถเข้ากะได้

 สวัสดิการ

 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • มีรถรับ-ส่ง
 • ปรับเงินประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันชีวิตและสุขภาพ
 • เงินบำเหน็จ (เกษียณอายุ)
 • ชุดยูนิฟอร์มบริษัท
 • ของขวัญวันเกิด
 • ฟิตเน็ต
 • ของขวัญปีใหม่
 • การฝึกอบรมพัฒนาทักษะ

เวลาปฏิบัติงาน : จันทร์-ศุกร์ ,จันทร์ - เสาร์

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ : 1/74-75  หมู่ที่ 2  ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ติดต่อ : คุณพิสิษฐ์  โพธิ์พรมศรี, คุณรพี  นามปักษ์, คุณสุนิศา  เลื่อนแก้ว 089-254-4500 , 034-490009-12 ต่อ 522,334,333

Email : human@luf.co.th,rapee_na@luf.co.th,sunisal@luf.co.th

สมัครงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.ซ่อมบำรุงและปรับปรุง ในส่วนของไฟฟ้า
2.ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อย ด้านไฟฟ้า
3.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อทำการปรับปรุงซ่อมบำรุงต่อไป

คุณสมบัติ

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ ด้านซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าอย่างน้อย 1 ปีขั้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี Microsoft Word, Excel, Power Point
 • เป็นผู้ที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีความคิดสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหา ขยัน และเรียนรู้ได้เร็ว
 • สามารถเข้ากะได้

 สวัสดิการ

 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • มีรถรับ-ส่ง
 • ปรับเงินประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันชีวิตและสุขภาพ
 • เงินบำเหน็จ (เกษียณอายุ)
 • ชุดยูนิฟอร์มบริษัท
 • ของขวัญวันเกิด
 • ฟิตเน็ต
 • ของขวัญปีใหม่
 • การฝึกอบรมพัฒนาทักษะ

เวลาปฏิบัติงาน : จันทร์ - เสาร์

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ : 1/74-75  หมู่ที่ 2  ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ติดต่อ : คุณพิสิษฐ์  โพธิ์พรมศรี, คุณรพี  นามปักษ์, คุณสุนิศา  เลื่อนแก้ว 089-254-4500 , 034-490009-12 ต่อ 522,334,333

Email : human@luf.co.th,rapee_na@luf.co.th,sunisal@luf.co.th

สมัครงาน

Instagram

YouTube