ขาปูหิมะเทียม (รูปทรงแบน)

รายละเอียด
Surimi, Starch, Salt, Sugar, Crab flavour, Flavour enhancer, Egg white, Colour, Water

Length = 8.0 - 9.0 cm./pc
Weight = 8.0 - 10.0 g./pc

การเก็บรักษา/อายุสินค้า
- แช่แข็งไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า -18ºC ได้นาน 2 ปี
- เก็บไว้ที่ช่องแช่แข็งของตู้เย็นได้นาน 3 เดือน  
- เก็บไว้ที่ช่องธรรมดาของตู้เย็นได้นาน 5-6 วัน  
-ไม่ควรแช่แข็งซ้ำ หลังสินค้าละลายแล้ว