ลูกชิ้นปูอัด

ส่วนผสม
ซูริมิ, แป้ง, เกลือ, น้ำตาล, สารปรุงแต่งกลิ่นรส, ปู, ไข่ขาว, สี, น้ำ

น้ำหนัก = 19.0 - 21.0 g./pc

การเก็บรักษา/อายุสินค้า
- แช่แข็งไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า -18ºC ได้นาน 2 ปี
- เก็บไว้ที่ช่องแช่แข็งของตู้เย็นได้นาน 3 เดือน  
- เก็บไว้ที่ช่องธรรมดาของตู้เย็นได้นาน 5-6 วัน  
-ไม่ควรแช่แข็งซ้ำ หลังสินค้าละลายแล้ว