ขาปูเทียม

รายละเอียด
Surimi, Starch, Salt, Sugar, Crab flavour, Flavour enhancer, Egg white, Colour, Water

Length = 11.5 - 12.5 cm./pc
Diameter = 1.5 - 2.0 cm./pc
Weight = 24.0 - 26.0 g./pc

การเก็บรักษา/อายุสินค้า
- แช่แข็งไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า -18ºC ได้นาน 2 ปี
- เก็บไว้ที่ช่องแช่แข็งของตู้เย็นได้นาน 3 เดือน  
- เก็บไว้ที่ช่องธรรมดาของตู้เย็นได้นาน 5-6 วัน  
-ไม่ควรแช่แข็งซ้ำ หลังสินค้าละลายแล้ว