เต้าหู้ปลาผสมชาเขียว

รายละเอียด
Surimi, Starch, Vegetable, Salt, Sugar, Soy protein, Vegetable oil, Flavour enhancer, Green tea powder, Color, Water

Dimension = (2.2 - 2.8)W x (2.2 - 2.8)L x (2.2 - 2.8)H cm./pc
Weight = 15.0 - 17.0 g./pc

การเก็บรักษา/อายุสินค้า
- แช่แข็งไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า -18ºC ได้นาน 2 ปี
- เก็บไว้ที่ช่องแช่แข็งของตู้เย็นได้นาน 3 เดือน  
- เก็บไว้ที่ช่องธรรมดาของตู้เย็นได้นาน 5-6 วัน  
-ไม่ควรแช่แข็งซ้ำ หลังสินค้าละลายแล้ว