บ. ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ ได้มีมาตรการการป้องกันและควบคุม : การรับเข้าวัตถุดิบเพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจ

   PR   2020-12-30

บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด (LUF) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็งจากเนื้อปลาบด แบรนด์ “คานิ แฟมิลี่” (Kani Family) ได้มีมาตรการการป้องกันและควบคุม : การรับเข้าวัตถุดิบเพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และลูกค้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กรณีผู้ที่มาส่งมอบวัตถุดิบ ต้องทำการกรอกเอกสาร Self-Screening ที่หน้าป้อม รปภ. หรือส่งให้บริษัทฯ 24 ชั่วโมง ก่อนการเข้าส่งมอบ

2. ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ หากมีอุณหภูมิเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่ได้ร้บอนุญาตให้เข้ามาภายในบริษัท

3. ห้ามผู้ส่งมอบใช้พื้นที่ส่วนกลางทุกจุด อนุญาตให้ เพียงเข้ามาเพื่อส่งมอบและกลับออกไปโดยเร็ว

4. บังคับใช้ วิธีปฏิบัติด้านสุขอนามัยที่ดี (good hygiene practices):

  • ปฏิบัติตามขั้นตอนของ GMPs ได้แก่ การปิดปากและจมูกตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานและอยู่ในพื้นที่
  • มีการใช้ แอลกอฮอลล์ 70% ทำความสะอาดมือ

5. ระหว่างทำการขนย้าย และนำส่งวัตถุดิบ ให้ผู้ส่งมอบปฏิบัติดังนี้

  • ผู้ส่งมอบทำการสเปรย์แอลกอฮอลล์ที่ประตูรถก่อนลงสินค้า
  • ผู้ส่งมอบทำการสเปรย์ แอลกอฮอล์ที่มือ ก่อนและหลังการลงสินค้ามาตรการเหล่านี้ เป็นมาตรการ

ดังนั้นคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้าสามารถมั่นใจในมาตรการความปลอดภัยจากบริษัทฯได้


Related

บ. ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ บริจาคเงินให้กับ “กองทุนคนสมุทรสาครร่วมใจสู้ภัย COVID-19” เพื่อจัดซื้อที่นอนปิคนิคให้กับโรงพยาบาลภาคสนามจังหวัดสมุทรสาคร

บ. ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ บริจาคเงินให้กับ “กองทุนคนสมุทรสาครร่วมใจสู้ภัย COVID-19” เพื่อจัดซื้อที่นอนปิคนิคให้กับโรงพยาบาลภาคสนามจังหวัดสมุทรสาคร

บ. ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ บริจาคเงินให้กับ “กองทุนคนสมุทรสาครร่วมใจสู้ภัย COVID-19” เพื่อจัดซื้อที่นอนปิคนิคให้กับโรงพยาบาลภาคสนามจังหวัดสมุทรสาคร

สินค้าจากแบรนด์ คานิ แฟมิลี่ (Kani Family) ผ่านกระบวนการผลิตที่มีความสะอาด มีมาตรฐาน  ปลอดภัย สามารถกำจัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอันตรายทางชีวภาพได

สินค้าจากแบรนด์ คานิ แฟมิลี่ (Kani Family) ผ่านกระบวนการผลิตที่มีความสะอาด มีมาตรฐาน ปลอดภัย สามารถกำจัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอันตรายทางชีวภาพได

สินค้าจากแบรนด์ คานิ แฟมิลี่ (Kani Family) ผ่านกระบวนการผลิตที่มีความสะอาด มีมาตรฐาน ปลอดภัย สามารถกำจัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอันตรายทางชีวภาพได

บ. ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ ได้มีมาตรการการป้องกันและควบคุมสินค้า และกระบวนการเพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจ

บ. ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ ได้มีมาตรการการป้องกันและควบคุมสินค้า และกระบวนการเพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจ

บ. ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ ได้มีมาตรการการป้องกันและควบคุมสินค้า และกระบวนการเพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจ

Instagram

YouTube

This website uses cookies to improve user experience. You can learn more in Privacy Policy
Got it