ทาราบะแชะโดนใจ  ซื้อปุ๊บ โพสปั๊บ ลุ้นรับรางวัล Huawei

   Event   2019-07-07

กิจกรรมรอบที่ 2 
ทาราบะแชะโดนใจ  ซื้อปุ๊บ โพสปั๊บ ลุ้นรับรางวัล Huawei

วิธีการร่วมสนุก
1.เพียงซื้อสินค้าคานิ แฟมิลี่ ทาราบะ เรด คิงแครบ ที่ร้าน 7-Eleven  
2.ถ่ายภาพสินค้าคานิ แฟมิลี่ ทาราบะ เรด คิงแครบคู่กับอะไรก็ได้พร้อมด้วยใบเสร็จที่ซื้อสินค้าในร้าน 7-Eleven
3.โพสภาพถ่ายตามข้อ 2. ที่หน้า Facebook ของคุณ เปิดโพสสาธารณะ (Public) แล้วใส่ Hashtag #ทาราบะแชะโดนใจ  
4.แคปหน้าจอภาพถ่ายที่คุณโพสตามข้อ 3. มาใส่ที่ใต้ ความคิดเห็น (comment) ของกิจกรรมในเพจ Facebook   KaniFamily
5. กด Like Facebook Fanpage : KaniFamily   

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม รอบที่ 2  : 
เริ่มต้นวันที่ 17 มิถุนายน 2562 (ตั้งแต่เวลา 00.01 น.) และจะสิ้นสุดในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 (จนถึงเวลา 23.59 น.)   
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตัดสินรางวัล

ภาพใดโดนใจ* คณะกรรมการ**บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์  จำกัด มากที่สุด** รับของรางวัลตามที่กำหนด 

 * ภาพโดนใจ หมายถึง รูปภาพสวยงามมีความคิดสร้างสรรค์และมีองค์ประกอบของภาพตามที่กำหนด (กล่าวคือต้องมี 1. ภาพสินค้าทาราบะ เรด คิง แครบ 2. ใบเสร็จที่ซื้อสินค้าในร้าน 7-Eleven และ 3. ภาพถ่ายสินค้าอะไรก็ได้คู่กับสินค้าทาราบะ เรด คิง แครบ ที่ครบถ้วน) รวมถึงข้อความบรรยายภาพมีความคิดสร้างสรรค์ 

**การตัดสินของคณะกรรมการบริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน  ฟู้ดส์ จำกัด จ.สมุทรสาคร  ที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ณ  บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน  ฟู้ดส์ จำกัด จ.สมุทรสาคร ในวันที่  19 กรกฎาคม 2562 ณ เวลา 11.00 น. ถือเป็นที่สิ้นสุด


ของรางวัลรอบที่ 2 
อันดับ 1 : Huawei Nova 4 มูลค่า 16,990 บาท จำนวน 1 รางวัล
อันดับ 2 : ตั๋วหนังรางวัลละ 2 ใบจาก Major Cineplex มูลค่า 400 บาท จำนวน 10 รางวัล  รวม  4,000 บาท 
อันดับ 3 : กระเป๋าเก็บความเย็นคานิ แฟมิลี่ มูลค่า 299 บาท จำนวน 10 รางวัล  รวม 2,990  บาท 
รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น   23,980 บาท   
  
 รายละเอียดและเงื่อนไขการรับของรางวัล ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน  ฟู้ดส์ จำกัด จ.สมุทรสาคร  ที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ  จะทำการตัดสินโดยให้คะแนนของผู้ที่ร่วมกิจกรรม  ในวันที่  19 กรกฎาคม 2562  เวลา 11.00 น  ณ   บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน  ฟู้ดส์ จำกัด จ.สมุทรสาคร  
2.ประกาศผลให้ผู้ชนะการประกวดทราบทางผ่านช่องทาง   Facebook Fanpage : KaniFamily   ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562   เวลา 18.00 น.  
3.    ให้ผู้ชนะการประกวดยืนยันรับสิทธิ์ทาง Inbox  facebook fanpage : kanifamily  ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562   เวลา  22.00 น . หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
4.ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัล ให้แก่ผู้ที่ทำตามกติกาอย่างถูกต้องและครบถ้วน
5.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
6. พนักงานบริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์  จำกัด ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ 
7. ผู้ชนะการประกวดไม่สามารถโอนสิทธิ์  แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ 
8. ผู้ชนะการประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น 
9. ผู้จัดกิจกรรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย จำนวน 5 % ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับกรณีมูลค่าของรางวัลเกิน 1,000 บาทขึ้นไปและค่าธรรมเนียมใดๆที่เกี่ยวข้องกับของรางวัล ให้แก่ผู้ชนะการประกวด
10. ขอสงวนสิทธิ์ผู้ชนะการประกวดเฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยเท่านั้น 
11. ทางบริษัทฯ  จะนำส่งรางวัลที่ 2 และ 3 ให้ผู้ชนะการประกวดทางไปรษณีย์ 
12. ทางบริษัทฯ จะทำการนัดหมายเพื่อส่งมอบของรางวัลกับผู้ชนะการประกวดที่ได้รับรางวัลที่ 1

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่     https://bit.ly/2LGzZ8j


Related

บ. ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ปูอัดให้กับ วัดพระบาทน้ำพุ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

บ. ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ปูอัดให้กับ วัดพระบาทน้ำพุ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

บ. ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ปูอัดให้กับ วัดพระบาทน้ำพุ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด จัดกิจกรรมให้กับบ้านพักคนชราบางแค ในปี 2562

บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด จัดกิจกรรมให้กับบ้านพักคนชราบางแค ในปี 2562

บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด จัดกิจกรรมพร้อมทั้งบริจาคผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อปลาบดแบรนด์ “คานิ แฟมิลี่ (Kani Family)”ให้กับบ้านพักคนชราบางแค

Instagram

YouTube

이 웹 사이트는 쿠키를 사용하여 사용자 경험을 향상시킵니다. 자세한 내용은 개인 정보 보호 정책
알았다