ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ (LUF) ร่วมกับ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จัดกิจกรรม CSR เดินตามรอยพ่อสานต่อความยั่งยืน : น้ำหล่อเลี้ยงชีวิต

   PR   2022-10-07

   บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด (LUF) แบรนด์ “คานิ แฟมิลี่” (Kani Family) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็งจากเนื้อปลาทะเลบดปรุงรส ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หน่วยงาน Commercial จัดกิจกรรม CSR สร้างฝายกั้นน้ำกึ่งถาวร ภายใต้โครงการ เดินตามรอยพ่อสานต่อความยั่งยืน : น้ำหล่อเลี้ยงชีวิต ณ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่รอดของป่าไม้เป็นอย่างยิ่ง โดยโครงการดังกล่าวจัดเป็นกิจกรรมหนึ่งที่องค์กรสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นๆ และต่อยอดเป็นโครงการในระดับองค์กรโดยมีเป้าหมายคือการสร้างความสุขให้กับสังคม เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

#ลัคกี้ยูเนี่ยนฟู้ดส์ #LUF #LuckyUnionFoods #KaniFamily #คานิแฟมิลี่ #CSR #บิ๊กซี #BIGCRelated

Instagram

YouTube

이 웹 사이트는 쿠키를 사용하여 사용자 경험을 향상시킵니다. 자세한 내용은 개인 정보 보호 정책
알았다