ประกาศวันหยุด คานิ แฟมิลี่ มาร์ท เทศกาลปีใหม่

   PR   2021-12-30

 • หยุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ วันที่ 1 - 3 มกราคม 2565
 • เปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 4 มกราคม 2565 ที่บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด


Related

Instagram

YouTube

이 웹 사이트는 쿠키를 사용하여 사용자 경험을 향상시킵니다. 자세한 내용은 개인 정보 보호 정책
알았다